Tuesday, March 15, 2011

Makinig sa mga Omen.

Kung may gusto kang gawin,or mga plano na maraming palagid,at mga pangyayaring di ma explain.
Makinig at wag nang ipagpaituloy.
May dahilan kong bakit ayaw ipahintulot yon.
GOD saving you,sa malaking kapahamakan na mangyayari.

Base in my experience sa Car accident,at sa Scammer.

May mga bagay na di kayang i explain ng ating mga isipan.
Pero matututong maniwala sa di nakikita,at di maipaliwag na mga bagay.
Sometimes what we call failures,are really BLESSINGS in disguise.

At huwag isisi sa ibang tao ang mga failures.
Be responsible  with your own actions.
Ikaw lang ang di nakinig noong time na binabalaan ka na ng kalikasan,panahon,at mga pangyayari na di maipaliwag.

Watch this video.
You may learn something from this...
http://www.youtube.com/watch?v=_b1GKGWJbE8

Your mind is powerful.

No comments: